Formular înscriere – 13-14 iunie 2015, Cluj-Napoca

Numele şi prenumele:

Treapta de specializare:

Email:

Telefon:

Date de facturare:
persoana fizicafirma/cabinet

Dovada achitării taxei de înscriere. Ataşaţi un scan al chitanţei/foii de vărsământ:

Dacă aveţi menţiuni: