Programe ARA

Asociaţia Română Pentru Afazie dezvoltă constant programe de:

  • intervenţie terapeutică, recuperare şi suport pentru persoanele cu afazie şi familiile lor
  • cercetare ştiinţifică
  • programe de formare a specialiştilor în domeniu
  • mediatizare şi conştientizare la nivelul opiniei publice a afaziei / tulburărilor de limbaj