Workshop – Afazia, 12-13 septembrie 2015, Bucureşti

Ultimul curs de formare continuă din acest an – având  tematica afazia, se va desfăşura la Bucureşti. Înscrierile sunt deschise. Vă aşteptăm.

Afazia. Consilierea şi recuperarea în cazul pacienţilor cu tulburări neurologice şi de limbaj
*Curs acreditat COPSI. Se acordă 21 credite.

12-13 septembrie 2015

workshop : 10.oo-13.oo

pauză: 13.oo-14.oo

workshop: 14.oo-18.oo

+ 7 ore activitate practică supervizată

Organizatori:  Asociaţia Română pentru Afazie, în colaborare cu Institutul SPER

Formator: Graţiela Albişor, doctor în psihologie, Preşedinte al Asociaţiei Române pentru Afazie

Participanți: studenţi şi specialişti în următoarele domenii – psihologie, logopedie, medicină, asistenţă socială, sociologie, psihopedagogie şi pedagogie.

Obiective generale: familiarizarea participanţior cu problematica pacienţilor cu tulburări de limbaj datorate unor condiţii neurologice (pacientul afazic), însuşirea unor tehnici şi strategii de identificare şi diagnosticare  a afaziei şi a tulburărilor asociate, teste/scale de evaluare, programe de recuperare – cunoaşterea specificului consilierii şi a intervenţiei terapeutice în cazul pacienţilor care prezintă afazie şi tulburări asociate.

Tematică

  1. Despre limbaj şi comunicare: perspectiva neuropsihologică, perspectiva medicală, perspectiva logopedică.
  2. Afazia – etiologia afaziei la adult şi copil, modele explicative ale afaziei, formele clinice ale afaziei (afazii nonfluente, afazii fluente, afazia globala, tipuri speciale de afazie). Exemplificări cazuistice.
  3. Putem diferenţia un profil psihologic specific pacientului afazic? Studii de caz.
  4. Terapia şi recuperarea afaziei: tratamentul medicamentos şi  reeducarea limbajului.
  5. Consilierea familiei pacientului afazic. Importanţa grupurilor de suport. Terapia ocupaţională.
  6. Consilierea psihologică a pacientului afazic. Drumul către normalitate. Exemplificări cazuistice.

Durată: 21 ore
Investiţie: 630 ron/ curs (30 ron/ora)
Locul de desfăşurare: Centrul SPER, București

Informaţii şi înscrieri:
0743.126.209
georgiana_albisor@yahoo.com

* Pentru a vă înscrie este nevoie să trimiteţi la adresa de mai sus, un email în care să specificaţi:
1. datele d-voastră (nume, prenume, date de contact)
2. treapta de specializare
3. experinţa în acest domeniu (dacă există)

4. să achitati 250 lei (şi să trimiteţi o copie după foaia de vărsământ)
– în contul următor deschis la CEC Bank.

Cont: RO71CECEC001946315912511
(Titular cont: Graţiela Albişor)

Restul taxei – 380 lei – se achită în prima zi de curs, la Sediul Sper.
Chitanţa şi suportul de curs vor fi ridicate în prima zi de workshop.